Start Det svenska valsystemet Val till Sametinget 2017 Tidigare val Om oss

Genvägar

Omval 2015 Båstad
Slutligt valresultat
 
Val 2014 till riksdag,
kommun och landsting
Slutligt valresultat
 
Nuvarande och avgångna ledamöter
 
Lediga arbeten
 
Medborgarinitiativ

Vinterbild

Nyheter

2016-10-26

Nu kan du använda vår nya Valsimulator

Inför 2018 års val införs det ett antal nyheter i valsystemet. Som ett led i informationsarbetet kring det nya regelverket har Valmyndigheten skapat en ny valsimulator. Valsimulatorn kan visa effekten av de nya reglerna genom att göra det möjligt för besökaren att modifiera ett stort antal parametrar i valsystemet och se hur ändringarna kan påverka ett valresultat.

Klicka här för att komma till valsimulatorn

 

Publicerade nyheter | Nyheter med RSS Prenumerera på nyheter