Start Det svenska valsystemet Val till Sametinget 2017 Tidigare val Om oss

Genvägar

Omval 2015 Båstad
Slutligt valresultat
 
Val 2014 till riksdag,
kommun och landsting
Slutligt valresultat
 
Nuvarande och avgångna ledamöter
 
Lediga arbeten
 
Medborgarinitiativ

Vinterbild

Nyheter

2015-03-19

Valmyndighetens arbete mellan valen

Valmyndigheten får ofta frågor om vad vi gör mellan valen.

Klicka här för en beskrivning

 

Publicerade nyheter | Nyheter med RSS Prenumerera på nyheter