Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Folkomröstningar

En folkomröstning är ett sätt att få reda på vad folket tycker i en viss fråga. I Sverige finns två sorters folkomröstningar som gäller hela landet (nationella folkomröstningar): rådgivande folkomröstningar och folkomröstningar som rör en grundlagsfråga.

Riksdagen beslutar om en nationell folkomröstning ska hållas och när den ska genomföras. Riksdagen beslutar också om vilka svarsalternativ som ska finnas och vilka som ska ha rätt att rösta. Det finns en särskild lag som reglerar nationella folkomröstningar: Folkomröstningslag (SFS 1979:369).

Sverige har haft sex nationella folkomröstningar. Alla har varit rådgivande.

Kommunala folkomröstningar

Folkomröstningar kan också hållas i en kommun eller ett landsting (kommunala folkomröstningar). Sådana folkomröstningar är alltid rådgivande och det är kommunen eller landstinget som beslutar om en folkomröstning ska hållas i kommunen eller länet. Det finns en särskild lag som reglerar kommunala folkomröstningar, Lag om kommunala folkomröstningar (SFS 1994:692).

.