Start Det svenska valsystemet Tidigare val Om oss

Jobba med val i Sverige

Röstmottagare

Det är valnämnden i varje kommun som ansvarar för att rekrytera röstmottagare i vallokal på valdagen. I arbetsuppgiften som röstmottagare ingår, bland annat, att

  • upprätthålla god ordning i vallokalen
  • ta emot röster och lägga dem i urnan
  • hjälpa de väljare som ber om det
  • granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning

I en vallokal ska det alltid tjänstgöra minst tre röstmottagare samtidigt. En av dessa ska vara ordförande eller vice ordförande, som fungerar som arbetsledare.

Valnämnden ansvarar även för att rekrytera röstmottagare till förtidsröstningen. Förstidsröstningen startar 18 dagar före valdagen och arbetet innebär att röstmottagaren tar emot förtidsröster. I en förtidsröstningslokal ska det alltid tjänstgöra minst två röstmottagare samtidigt.

Alla röstmottagare måste genomgå en obligatorisk utbildning för att få ett förordnande som röstmottagare. Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt sätt samt ställer höga krav på noggrannhet. Röstmottagaren ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.

Väljare som inte själv kan göra i ordning sin röst, stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat, kan be någon i lokalen om hjälp. Väljaren bestämmer själv vem som ska hjälpa. Väljaren kan också be någon av röstmottagarna om hjälp. Röstmottagarna får enligt lag inte berätta för någon vad väljaren har röstat på (offentlighets- och sekretesslagen 2009:400).

Kontakta din kommun om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare.

Rösträknare

Länsstyrelsen ansvarar för den slutliga rösträkningen som börjar dagen efter valdagen. De flesta länsstyrelser anställer ett antal räknare som arbetar under de tio dagar som räkningen pågår (vid val till Europaparlamentet tre-fem dagar).

Kontakta din länsstyrelse om du är intresserad av att räkna röster.