Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Offentlighet och valobservation i Sverige

Offentlig röstmottagning och rösträkning

All röstmottagning och rösträkning är offentlig. Det betyder att vem som helst får komma och titta hur röstmottagningen och rösträkningen genomförs.

Dock får röstmottagningen och rösträkningen inte störas. Röstmottagarna ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället. Den som finns i eller i ett utrymme intill lokalen ska rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna genomföras.

Offentlighet gäller för

  • röstmottagning i röstningslokaler för förtidsröstning
  • röstmottagning i vallokalerna på valdagen
  • rösträkningen i vallokalerna på valkvällen
  • valnämndernas preliminära rösträkning onsdagen efter valdagen
  • rösträkningen hos länsstyrelsen

Valobservation i Sverige

Inför varje val i Sverige kommer det organisationer och grupper för att observera valen. Det behövs inget särskilt tillstånd för observation eftersom röstmottagning och rösträkning är offentliga. Observationen får dock inte störa röstmottagningen och rösträkningen, se ovan.

Vid valet till Europaparlamentet 2009 var Sverige föremål för valobservation, och inför valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2010 genomfördes en s.k. Needs Assessment Mission i Sverige. Dessa aktiviteter genomfördes av OSSE:s (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa) fristående observationsorgan Odihr.

Läs rapporten från 2009 här
Läs rapporten från 2010 här

Inför valen 2014 har Sveriges regering bjudit in OSSE/Odihr att observera de svenska valen. På Odihr:s webbplats finns information om vilka länder de valt att besöka 2014.

Läs på OSSE/Odihrs webbplats