Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Olika typer av val

Allmänna val

Det finns fyra allmänna val:

  • till riksdagen,
  • till landstingsfullmäktige,
  • till kommunfullmäktige och
  • till Europaparlamentet.

Ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.

Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag.

Extra val

Ett extra val kan hållas mellan ordinarie val. Extra val kan hållas till riksdagen, och till kommun- och landstingsfullmäktige.

Läs mer om extra val

Omval

Ett valresultat kan överklagas hos Valprövningsnämnden. Nämnden kan då besluta att valet ska göras om. Det kallas omval.

Nyval?

Det finns ingen typ av val som heter nyval enligt svensk lagstiftning. Då ordet nyval används av olika aktörer utanför valadministrationen avses ibland extra val och ibland omval. För att det ska vara tydligt för väljarna vilken typ av val som faktiskt avses använder Valadministrationen endast de fastslagna termerna för de olika typerna av val.