Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Klaga, överklaga och anmäla

Valmyndigheternas uppgifter och valets genomförande regleras i huvudsak i vallagen och valförordningen.

Klaga på röstmottagningen

Det är röstmottagarnas uppgift att se till att röstningen går till på rätt sätt och att det är ordning i vallokalen, röstningslokalen och bland valsedlarna. Partierna får inte bedriva propaganda där väljarna ska göra i ordning sin röst. Om någon tycker att röstningen inte genomförs på rätt sätt, bör det i första hand påpekas för röstmottagarna.

I andra hand ska valnämnden i kommunen kontaktas. Det är valnämnden i varje kommun som ansvarar för att röstmottagningen och rösträkningen går rätt till samt att utse och utbilda röstmottagarna.

Valmyndigheten har inget tillsynsansvar gentemot kommunerna.

Överklaga valresultatet

Den som anser att fel eller misstag har begåtts som påverkat valresultatet kan överklaga utgången av valet. Det kan göras tidigast dagen efter valdagen. I fråga om riksdagsvalet ska överklagande skickas till Valmyndigheten. När det gäller val till kommun- och landstingsfullmäktige ska överklagande skickas till respektive länsstyrelse. Ett överklagande ska ha kommit in till den myndighet som fattat beslutet inom tio dagar efter det att valresultatet har kungjorts.

Läs mer om att överklaga val

Vad kan inte överklagas utan är istället ett brott?

Det är ett brott att t.ex försöka hindra eller förvanska resultatet av ett val eller en omröstning. Det är också ett brott att ge eller ta emot belöning för att rösta på ett visst sätt eller för att inte rösta alls. Man får heller inte ta reda på hur någon annan har röstat.

Dessa händelser ska anmäls till polisen och kan prövas i allmän domstol.

Vad som är ett brott vid val finns i Brottsbalkens kap. 17 Om brott mot allmän verksamhet m.m.