Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Om valprövningsnämnden

Valprövningsnämnden prövar överklaganden av val. Det som överklagas är t.ex.:

  • Beslut att fastställa valutgången.
  • Beslut att utse efterträdare för ledamöter som avgått.

Valprövningsnämnden kan upphäva ett val och förordna om omval i ett visst val eller i en viss valkrets om det begåtts fel som kan antas ha inverkat på valutgången. Om rättelse av felet kan göras genom en ny rösträkning eller någon annan mindre åtgärd kan Valprövningsnämnden i stället uppdra åt myndigheten som fattade beslutet att rätta till felet.

Valprövningsnämnden är den enda instans som man kan överklaga valet till. Valprövningsnämndens beslut går inte att överklaga.

Nämnden inrättades den 1 januari 1975 i samband med att grundlagarna reformerades. Nämnden utses av riksdagen och dess ordförande måste vara en person som är eller varit domare. Valprövningsnämnden har sedan starten gett ut sina avgöranden i bokform. Avgörandena har publicerats som referat, dvs. en sammanfattning av varje rättsfall.

Här kan du läsa alla Valprövningsnämndens beslut.