Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Information till partierna

Det svenska valsystemet baseras på partier. Mandat i riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige samt Europaparlamentet fördelas mellan partier.

Väljarna röstar på ett parti i första hand och kan om de vill personrösta på en särskild kandidat. Ledamöterna och ersättare utses från kandidaterna på valsedlarna för de partier som tagit mandat. I vissa fall kan även väljare nominera kandidater som kan bli invalda.

Nyheter från och med 2018 års val

Nya regler om obligatorisk anmälan för partier och samtycke för kandidater gäller från och med 2018 års val.

Läs mer om anmälan om deltagande i val

Läs mer om kandidater

Ett parti kan, men behöver inte, registrera sin partibeteckning

Läs mer om registrering av partibeteckning

Partierna beställer själva sina valsedlar inför varje val

Läs mer om beställning av valsedlar

Läs mer om valsedlar

Bilda parti

Det finns inga regler om hur man bildar ett parti i Sverige, eller hur ett parti ska vara organiserat.

En bra väg att gå om man är en grupp som vill starta parti är att först bilda en ideell förening. En sådan ska t.ex. ha styrelse, stadgar och ett namn. Mer information finns hos alla kommuner.