Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Kandidater

En kandidat är en person som står skriven på en valsedel. Oftast står namnet på en tryckt valsedel, och det är partiet som bestämt att kandidaten ska finnas med. I vissa fall kan också väljare nominera kandidater, d.v.s. skriva till namn på en valsedel.

Kandidaten ska samtycka för att kunna bli invald

För att kunna bli vald gäller i huvudsak samma krav som för rösträtt (se länk till höger). Från och med valen 2018 kommer det vara ett krav på att kandidaten har samtyckt till kandidaturen för att kunna bli invald.

För att samtycka till en kandidatur behöver kandidaten antingen vara en anmäld kandidat för ett parti som registrerat sin partibeteckning och ha lämnat in en förklaringsblankett (se information nedan), eller lämna in ett skriftligt samtycke till kandidatur senast fredagen före valdagen.

Blankett samtycke

Mer om vem som är valbar

Kandidater som är tryckta på valsedlar

Då partiet beställer valsedlar ska de lämna in en lista på de kandidater som kandiderar för partiet. Det ska framgå vilken ordning kandidaterna ska stå på valsedeln, deras namn samt en övrig id-uppgift. Övrig id-uppgift kan t.ex. vara ålder, bostadsort eller kontaktuppgifter.

Kandidater som väljare skriver till

Väljare kan på valsedlar för vissa partier skriva till ett kandidatnamn och på så sätt personrösta på en person som inte partiet nominerat. Partierna kan skydda sig från att väljare nominerar egna kandidater genom att registrera partibeteckningen och anmäla kandidaterna.

Vissa partier kan anmäla sina kandidater

Partier som har registrerat sin partibeteckning kan välja att anmäla sina kandidater på valsedlarna. Det innebär att partiet skyddar sin kandidatlista från att väljare kan skriva till namn på valsedeln och därmed nominera andra kandidater än de partiet valt.

Kandidaterna ska också skriftligen förklara att de gett partiet tillstånd att anmäla dem. Dessa förklaringar ska lämnas in samtidigt som partierna anmäler sina kandidater.

Om kandidaten ska anmälas för fler än ett val ska kandidaten fylla i en förklaringsblankett per val.

En sådan förklaring räknas som ett samtycke till kandidatur.

Blankett förklaring

Mer om att anmäla kandidater