Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Lägga ut valsedlar

Val till riksdag, landsting och kommun

På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut partivalsedlar (valsedlar med endast partiets namn) för de partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen fick mer än 1% av rösterna. Dessutom lägger röstmottagarna ut kommun- och landstingsvalsedlar för de partier som sitter i kommun- och landstingsfullmäktige. Partierna ska begära att de vill ha sina valsedlar utlagda.

På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut blanka valsedlar.

Samtliga partier ansvarar själva för att lägga ut namnvalsedlar (valsedlar med partinamn och kandidater). Dessa kan läggas i vallokalerna, röstningslokalerna och på utlandsmyndigheterna.

Valet till Europaparlamentet

På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut namnvalsedlar för de partier som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet fick mer än 1% av rösterna. Men endast om partierna begär utläggning, och om de endast har en lista. Har de flera listor läggs partivalsedlar ut.

På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna också ut blanka valsedlar.

Övriga partier ansvarar själva för att lägga ut valsedlar med namn på sina kandidater. Dessa kan läggas i vallokalerna, röstningslokalerna och på utlandsmyndigheterna.