Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Ångerrösta

Om väljaren har förtidsröstat, och ångrar sig, kan väljaren ångerrösta genom att gå och rösta i sin vallokal på valdagen.

Man kan inte ångerrösta genom att förtidsrösta två gånger. Om man gör det blir båda förtidsrösterna underkända.

Hur fungerar det?

När väljaren förtidsröstar lämnar han eller hon rösten och röstkortet till röstmottagaren i röstningslokalen. Röstmottagaren lägger rösten och röstkortet i ett fönsterkuvert och klistrar igen det.

Fönsterkuvertet med väljarens röst och röstkort i skickas sedan till valnämnden i den kommun som väljaren är folkbokförd i. På valdagen distribuerar kommunens valnämnd väljarens förtidsröst tilll väljarens vallokal.

Under valdagen i vallokalen markerar röstmottagarna i röstlängden alla väljare som röstar. För de som röstar i vallokalen markerar röstmottagarna med ett "/" i röstlängden.

Röstmottagarna granskar förtidsrösterna i vallokalen

Röstmottagarna granskar de förtidsröster som kommer till vallokalen och kontrollerar bl.a. att förtidsrösten har kommit till rätt vallokal och att fönsterkuvertet är igenklistrat. Om förtidsrösten godkänns i granskningen skriver röstmottagarna ett "P", för preliminär, vid väljarens namn i röstlängden. Förtidsrösterna läggs inte ner i valurnan, utan förvaras i en låda vid röstmottagarna i vallokalen under valdagen.

Om väljarens går till vallokalen och ångerröstar får han eller hon tillbaka sin förtidsröst om den hunnit distribueras till vallokalen. Röstmottagarna markerar i röstlängden med ett "/" över det "P" som redan stod där om röstmottagarna har hunnit granska väljarens förtidsröst. De förtidsröster som inte hinner fram till vallokalen på valdagen granskas istället av valnämnden vid valnämndens preliminära rösträkning på onsdagen efter valdagen. Där finns röstlängden från väljarens vallokal. Om det då är markerat i röstlängden att väljaren har röstat i vallokalen på valdagen kommer den förtidsrösten att underkännas.

Om förtidsrösten kommit till vallokalen efter det att väljaren ångerröstat blir förtidsrösten inte nedstoppad i valurnan. Förtidsrösten underkänns och kommer att läggas i ett s.k. omslag som försluts.

Man kan inte ångerrösta genom att förtidsrösta igen

Väljaren kan alltså ångra en förtidsröst genom att rösta i vallokal på valdagen. Men man kan inte ångra sin förtidsröst genom att förtidsrösta en gång till. Om väljaren förtidsröstar mer än en gång kommer båda förtidsrösterna att underkännas.

Väljaren kan inte ångra den röst som avges i vallokalen.