Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Brevrösta från utlandet

En brevröst är en förtidsröst skickas från utlandet med post. Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta. Det gäller också för sjömän på fartyg i utrikes fart.

Brevröstning är förtidsröstning

Brevrösten får skickas från utlandet tidigast 45 dagar före valdagen. Brevrösten får inte postas från Sverige. Brevrösten ska ha kommit fram i tid till rösträkningen.

För utlandssvenskar som fallit ur röstlängden måste brevrösten komma fram senast dagen innan valdagen för att räknas i valet.

Läs mer om rösträtt för utlandssvenskar

Särskilt material behövs för att brevrösta

För att brevrösta måste man ha särskilt material. Materialet finns färdigförpackat i ett kuvert och innehåller valkuvert, valsedlar (blanka så att väljaren själv kan skriva partiets namn), ytterkuvert och omslagskuvert.

Brevröstningsmaterial kan beställas från Valmyndigheten, kommuner, ambassader eller konsulat. Från Valmyndigheten kan materialet beställas under våren eller sommaren inför det aktuella valet.

Väljaren gör i ordning sin röst

Väljaren gör själv i ordning sin röst genom att lägga en valsedel i ett valkuvert för varje val och stänga kuverten. De blanka valsedlarna är till för att väljaren själv ska kunna skriva namnet på det parti han eller hon vill rösta på. Inför två vittnen lägger väljaren sedan ner valkuvertet eller valkuverten i ytterkuvertet för brevröstning. Ytterkuvertet ska klistras igen. Väljaren ska sedan underteckna på ytterkuvertet.

Sedan intygar två vittnen

Det behövs två vittnen som kan intyga att allt gått rätt till. Vittnena måste ha fyllt 18 år men behöver inte vara svenska medborgare.Vittnena ska på ytterkuvertet bl.a. intyga att det är väljaren själv som gjort i ordning rösten.

Skicka rösten med post från utlandet

Det ifyllda ytterkuvertet läggs ned i omslagskuvertet tillsammans med röstkortet. Kommunens adress ska synas i fönstret på omslagskuvertet. Om väljaren inte har något röstkort läggs ytterkuvertet ner i omslagskuvertet så att Valmyndighetens adress syns i fönstret på omslagskuvertet. Omslagskuvertet klistras igen, frankeras och postas, eller skickas på annat sätt från utlandet. Brevrösten får inte skickas från Sverige.

Rösten skickas till väljarens vallokal

Med hjälp av väljarens identitet skickas fönsterkuvertet med väljarens röst till den vallokal i Sverige som väljaren tillhör. I vallokalen skiljs röstkortet från valkuvertet, som sedan läggs i valurnan tillsammans med andra röster, på samma sätt som om väljaren var i vallokalen och röstade.