Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Förtidsrösta i Sverige

Den som inte kan rösta i sin vallokal på valdagen kan rösta i förtid i en röstningslokal. Det går att förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet. Det är kommunen som bestämmer vilka lokaler som ska ha förtidsröstning.

För att förtidsrösta måste man ha med sig både id-handling och röstkort. Den som inte har någon id-handling kan låta någon annan person intyga väljarens identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.

Inför ett val publicerar Valmyndigheten alla röstningslokalers namn, adress och öppettider på denna webbplats.

Förtidsröstning är att rösta

Förtidsröstningen får börja 18 dagar före valdagen och pågå fram till och med valdagen. I varje kommun ska det finnas minst en röstningslokal som har öppet även på valdagen. Och varje dag som röstningen pågår ska minst en lokal i varje kommun vara öppen.

Väljaren gör i ordning rösten bakom en valskärm

Väljaren tar ett antal valsedlar och kuvert och går bakom en ledig valskärm för att göra i ordning sin röst. Valsedlar och valkuvert finns framlagda på bord eller i ställ i röstningslokalen. Endast en valsedel ska ligga i varje kuvert. Det finns en penna bakom varje skärm som kan användas för att personrösta, dvs. sätta ett kryss i rutan för den kandidat på valsedeln som man helst vill ska bli vald för partiet.

Klicka här för att läsa mer om vilka partiers valsedlar som läggs ut

Väljaren lämnar sedan rösten till röstmottagaren

När rösten/rösterna gjorts i ordning lämnar väljaren fram röstkortet, en id-handling och valkuvertet/valkuverten till röstmottagaren. Identitet kontrolleras och röstmottagaren lägger sedan röstkort och valkuvert i ett fönsterkuvert som klistras igen. Röstmottagaren antecknar i en väljarförteckning att väljaren lämnat en förtidsröst. Fönsterkuvertet läggs sedan ner i en uppsamlingslåda.

Rösten skickas till väljarens vallokal

Fönsterkuvertet med väljarens röst skickas sedan till vallokalen i det valdistrikt där väljaren bor. När vallokalen har stängt på valdagen prickas väljaren av i röstlängden och röstkortet skiljs från valkuverten. Valkuverten läggs ner i valurnan tillsammans med de andra väljarnas röster. Sedan öppnas alla valkuvert och valsedlarna räknas.