Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Hjälp vid röstning

Vissa väljare kan behöva hjälp vid röstning. Det kan vara väljare som inte kan ta sig till en lokal för att rösta, eller väljare som behöver hjälp med att göra i ordning sin röst i lokalen.

Vissa personer får rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än väljaren transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Man kan rösta med bud om man är sjuk, gammal eller har en funktionsnedsättning och inte själv kan ta sig till sin vallokal eller en röstningslokal. Man kan också rösta med bud om man är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. De väljare som bor utmed en lantbrevbärarlinje kan lantbrevbäraren vara bud åt.

Det behövs särskilt material för att rösta med bud.

Läs mer om att rösta med bud

Vissa personer får rösta med ambulerande röstmottagare

Den som är sjuk, gammal eller har en funktionsnedsättning och inte själv kan ta sig till en vallokal eller en röstningslokal kan få lämna sina röster till ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare från kommunen kommer till väljarens hem eller motsvarande för att ta emot en förtidsröst under samma förutsättningar som gäller i en röstningslokal för förtidsröstning. Det är valnämnden i varje kommun som utser dessa röstmottagare och de måste vara minst två när de ta emot röster.

Kontakta din kommun innan valet för mer information.

Väljare kan få hjälp i lokalen

Väljare som inte själv kan göra i ordning sin röst, stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat, kan be någon i lokalen om hjälp. Väljaren bestämmer själv vem som ska hjälpa. Väljaren kan också be någon av röstmottagarna om hjälp. Röstmottagarna får enligt lag inte berätta för någon vad väljaren har röstat på (offentlighets- och sekretesslagen 2009:400).

Vi har hemliga val i Sverige. Det betyder att ingen ska få veta hur väljaren har röstat. Det är därför väljaren ska vara ensam bakom valskärmen när han eller hon röstar. Men om väljaren behöver hjälp med att göra i ordning sin röst får det vara två väljare bakom en valskärm.

Alla röstmottagningsställen ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Om en väljare ändå inte kan ta sig in på ett röstmottagningsställe, kan röstmottagarna hämta upp rösten utanför lokalen.