Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Om lokaler för röstning

En lokal där väljare kan rösta kallas för röstmottagningsställe. Ett röstmottagningsställe är antingen

  • en vallokal där väljaren röstar på valdagen, eller
  • en röstningslokal i vilken väljaren kan förtidsrösta, både inom Sverige och i utlandet.

Tillgänglighet och avgränsning

Röstmottagningsställen ska vara tydligt avgränsade och även i övrigt vara lämpader för ändamålet, så att väljare inte hindras eller störs under röstningen.

Röstmottagningsställen ska inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning. De bör inte heller ha någon anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag. Detta för att inte väljaren ska påverkas i samband med röstningen.

Alla röstmottagningsställen ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Om en väljare ändå inte kan ta sig in på ett röstmottagningsställe, kan röstmottagarna hämta upp rösten utanför lokalen.

Vem ansvarar för lokaler?

Det är valnämnden i varje kommun som ansvarar för att bestämma vilka lokaler som ska få vara röstmottagningsställe. Och de ansvarar även för möblering, skyltning samt övrig organisation och material som behövs för att genomföra röstning.

I utlandet är det Valmyndigheten som efter samråd med UD bestämmer hos vilka utlandsmyndigheter det ska finnas röstningslokaler. Det handlar oftast om ambassader och konsulat. Det är chefen för respektive utlandsmyndighet som ansvarar för lokalen och genomförandet av röstning på dessa ställen.

Vad är det för skillnad mellan en vallokal och en röstningslokal?

Varje väljare är knuten till ett specifikt geografiskt område som kallas valdistrikt. Det är folkbokföringsadressen som styr vilket valdistrikt väljaren tillhör. Det är i det valdistriktet väljaren finns med i röstlängden och det är också i det valdistriktet som väljarens röst blir räknad.

I varje valdistrikt finns en vallokal som endast har öppet på valdagen. Valdistrikt och vallokal står tryckt på väljarens röstkort. En väljare kan inte rösta i någon annan vallokal på valdagen än den han eller hon hör till. Kan väljaren inte rösta i sin vallokal på valdagen finns andra sätt, t.ex kan han eller hon förtidsrösta i en röstningslokal.

En röstningslokal för förtidsröstning är en lokal där väljaren kan rösta i förtid om han eller hon inte kan ta sig till sin vallokal på valdagen. Den kan ha öppet från och med 18 dagar före valdagen, och kan även ha öppet på valdagen. Röstningslokaler finns i alla kommuner. En väljare kan rösta i vilken röstningslokal han eller hon vill. Detta kallas för att förtidsrösta, även om det sker på valdagen. De röster som tas emot i en sådan lokal skickas sedan till vallokalen i det valdistrikt där respektive väljare är folkbokförd.

Röstningslokaler finns även i utlandet och de kan ha öppet från och med 24 dagar innan valet. Liksom röstningslokaler i Sverige kan väljare rösta i vilken röstningslokal han eller hon vill, och rösterna skickas till vallokalen i det valdistrikt där väljaren senast var folkbokförd i Sverige.

Den viktigaste skillnaden mellan en vallokal och en röstningslokal är att i en vallokal kan endast de väljare som hör till valdistriktet rösta.

Läs mer om hur röstning i vallokal går till

Läs mer om hur förtidsröstning går till