Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Rösta på ambassad eller konsulat

Alla som befinner sig utomlands kan rösta på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat.

Det enda som väljaren måste ha med sig för att rösta på en ambassad eller ett konsulat är en id-handling. Förutom svenskt pass och svenskt id-kort gäller även en lokal officiell legitimation som giltig id-handling. Väljaren får dock gärna ha med sig sitt röstkort så att administrationen med rösterna från utlandet går smidigare.

Röstning i utlandet är förtidsröstning

Röstmottagningen får börja tidigast 24 dagar före valdagen. Röstmottagningen avslutas på olika tidpunkter i olika länder beroende på att rösterna måste hinna transporteras hem till Sverige innan valdagen. Man kan alltså inte rösta på valdagen i utlandet.

Valsedlar finns på ambassaderna och konsulaten

Valkuvert och valsedlar finns utlagda vid lokalen där röstningen pågår. Partierna får lägga ut namnvalsedlar (valsedlar med kandidatnamn) på alla ställen där man kan rösta, men det är inte säkert att partierna valt att skicka sådana till utlandet. Den som vill ha namnvalsedlar för att kunna personrösta måste därför i de flesta fall själv beställa sådana från partiet.

Klicka här för att läsa mer om vilka partiers valsedlar som läggs ut

Väljaren gör i ordning rösten i avskildhet

Det ska finnas valskärmar eller en plats där väljaren kan göra i ordning sin röst i avskildhet. Endast en valsedel ska ligga i varje kuvert.

Väljaren lämnar sedan rösten till röstmottagaren

Väljaren lämnar därefter den färdiga rösten till en röstmottagare. För väljare som inte har röstkort med sig kan röstmottagaren antingen skriva ut ett nytt röstkort eller fylla i ett s.k. adresskort. Röstmottagaren kontrollerar först väljarens identitet. Röstmottagaren lägger sedan ner rösten tillsammans med röstkortet eller adresskortet i ett fönsterkuvert och antecknar på en väljarförteckning att väljaren röstat.

Rösten skickas till väljarens vallokal

Fönsterkuvertet med väljarens röst skickas via Valmyndigheten till den vallokal i Sverige som väljaren tillhör. I vallokalen skiljs röstkortet/adresskortet från valkuvertet, som sedan läggs i valurnan tillsammans med andra röster.