Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Rösta i vallokal på valdagen

Som väljare är du knuten till ett geografiskt område som kallas valdistrikt. Det är din folkbokföringsadress som styr vilket valdistrikt du tillhör. I varje valdistrikt finns en vallokal. Det är i den vallokalen du kan rösta på valdagen och det är där du blir avprickad i röstlängden och din röst läggs i valurna. Det är också där som rösten blir räknad på valkvällen.

Vallokalen står på röstkortet

På röstkortet står vilket valdistrikt väljaren tillhör. Där står även adress och öppettid till vallokalen.

Det finns en vallokal per valdistrikt och det är bara de som är folkbokförda i valdistriktet som får rösta i vallokalen.

I vallokalen finns valkuvert och valsedlar

Vid ingången till vallokalen brukar det finnas bord där valsedlarna har lagts ut. Genom att ta valsedlar för flera partier kan man undvika att någon får reda på vad man tänker rösta på.

Vid ingången till vallokalen står oftast en röstmottagare som delar ut valkuvert och som hänvisar väljaren till en ledig valskärm.

Klicka här för att läsa mer om vilka partiers valsedlar som läggs ut

Väljaren gör i ordning rösten bakom en valskärm

Bakom valskärmen gör väljaren i ordning sin röst. Om det är flera val samtidigt ska endast en valsedel ska läggas i varje valkuvert. Det finns en penna bakom varje valskärm som man kan använda om man vill personrösta, dvs. sätta ett kryss i rutan framför den kandidat som man helst vill ska bli vald för partiet.

Klicka här för att läsa mer om personröstning

Väljaren lämnar sedan rösten till röstmottagarna

Därefter går väljaren fram till röstmottagarna och lämnar fram valkuvertet eller valkuverten. Numera måste varje väljare visa id-handling (om man inte är känd av röstmottagaren) eller låta någon annan intyga identiteten.
Samtidigt som röstmottagarna prickar av väljaren i röstlängden lägger de ner valkuverten i valurnorna. Det finns en valurna för varje val.

Preliminärt resultat redan på valnatten

På kvällen när röstmottagningen är avslutad öppnas varje valurna och rösterna räknas.

De flesta väljarna röstar i vallokalen

Vallokalen har endast öppet på valdagen, och de flesta av väljarna brukar rösta i sin vallokal. Vid valet 2014 röstade 58% av väljarna i sin vallokal på valdagen.