Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Röstlängd

Uppgifterna hämtas från folkbokföringen 30 dagar innan valet

Valmyndigheten upprättar röstlängden 30 dagar före varje val. Röstlängden innehåller de personer som har rösträtt vid det aktuella valet. Alla som trycks i röstlängden får ett röstkort skickat till sig.

Läs mer om röstkort

Uppfyller du kriterierna för rösträtt blir du automatiskt upptagen i röstlängden. Valmyndigheten hämtar uppgifterna från Skatteverkets folkbokföringsregister. Du måste alltså inte anmäla dig till röstlängden för att få rösträtt. Det finns dock två undantag - utvandrade svenskar och utländska EU-medborgare.

Läs mer om rösträtt för EU-medborgare vid val till Europaprlamentet

Läs mer om rösträtt för utlandssvenskar

En röstlängd per valdistrikt trycks

Det trycks en röstlängd per valdistrikt (det finns en vallokal per valdistrikt och det finns ca 6000 valdistrikt i Sverige).

Bild på röstlängd
Bild på en röstlängd. I röstlängden prickas väljarna av när de röstat.

Läs mer om valdistrikt på sidan om valgeografi

I röstlängden finns endast de personer som har rösträtt i just det valdistriktet. Det är alltså endast de personer som finns med i röstlängden för det aktuella valdistriktet som kan rösta i just den vallokalen. När väljaren röstar prickas denne av i röstlängden.

Det är endast i vallokal som väljaren prickas av i röstlängden. Vid förtidsröstning antecknas väljaren i en väljarförteckning.

Läs mer om förtidsröstning