Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Valbarhet

Huvudprincipen är att den som har rösträtt också är valbar.

Läs mer om vem som har rösträtt

För att vara valbar i en kommun eller ett landsting måste personen vara folkbokförd där.

För valbarhet till riksdagen finns det däremot inga krav på bostadsort. Man måste dock vara eller någon gång varit folkbokförd i Sverige. Valbarheten grundar sig på uppgifterna i folkbokföringsregistret på valdagen.

Vid val till Europaparlamentet gäller särskilda regler. Medborgare i EU (d.v.s som inte är svenska medborgare) som är folkbokförda i Sverige är valbara under förutsättning att de inte kandiderar i någon annan medlemsstat, eller i sin hemstat inte förlorat sin valbarhet vid val till Europaparlamentet. Det finns även vissa uppdrag som inte är förenliga med uppdraget som ledamot i Europaparlamentet, t ex ledamot i nationellt parlament eller ledamot av regeringen i en medlemsstat. En komplett lista på dessa uppdrag finns i 1 kap. 6 § vallagen.

Nyheter från och med 2018 års val

Från och med valen 2018 kommer det vara krav på att ha samtyckt till kandidatur för att kunna bli invald.

Läs mer om kandidater och samtycke