Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Val till Sametinget

Val till Sametinget hålls vart fjärde år den tredje söndagen i maj. Det första sametingsvalet hölls den 18 maj 1993.

Tre myndigheter sköter valet

De administrativa arbetsuppgifterna vid val till Sametinget är uppdelade mellan tre myndigheter, Sametingets valnämnd, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Valmyndigheten.

Sametingets valnämnd

Sametingets valnämnd ansvarar för upprättande av röstlängden samt ordnar vallokaler och valförrättare. För frågor om dessa uppgifter hänvisar vi till Sametinget.

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvarar för den slutliga sammanräkningen och avgör eventuella överklaganden som gäller den preliminära röstlängden. För frågor om dessa uppgifter hänvisar vi till Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Valmyndigheten

Valmyndigheten har ett samordningsansvar för valet och ansvarar bl.a. för röstkort, registrering av grupper, partier och liknande sammanslutningar och deras kandidater, samt tryckning av valsedlar.

Vad säger lagen

Valet till Sametinget regleras i

sametingslagen (SFS 1992:1433)

förordning (SFS 2008:1280) om val till Sametinget

samt i

Valmyndighetens författningssamling (2012:1)