Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Valkalender

Den här kalendern gäller vid allmänna val i Sverige. Vid ett eventuellt extra val gäller vissa andra tidsfrister.

Året före ordinarie val

1 mars

Valmyndigheten tar fram statistik över röstberättigade. Statistiken används när kommunen tar fram indelning i valdistrikt och valkretsar.

31 oktober

Sista dag för kommun- och landstingsfullmäktige att besluta om ändringar i indelningen i valkretsar. Besluten ska fastställas av länsstyrelsen.

Ca oktober - november

Sista dag som partierna ska ha anmält att deras partivalsedlar ska läggas ut i alla lokaler där man kan rösta. Detta gäller endast för partier som fått mer än 1 % av rösterna i hela landet i något av de två senaste riksdagsvalen samt partier som är representerade i landstings- eller kommunfullmäktige.

1 december

Sista dag för länsstyrelsen att besluta om indelning i valdistrikt. Länsstyrelsens beslut går att överklaga hos Valprövningsnämnden.

Valåret

Sista februari

Ansökan om registrering av partibeteckning ska ha kommit in till Valmyndigheten.

Ca April

Särskilt beslut tas om tidpunkt för följande händelser:

  • Sista dag som partier med registrerad partibeteckning ska ha meddelat att deras kandidater ska vara anmälda.
  • Sista dag som valsedlar kan beställas för leverans senast 45 dagar före valdagen. Valsedlar kan beställas även efter detta datum, men utan 45-dagarsgarantin.

30 april

Sista dag för Valmyndigheten att besluta om antalet fasta valkretsmandat i varje riksdagsvalkrets.

Sista dag för länsstyrelsens beslut om fasta valkretsmandat för val till landstings- och kommunfullmäktige.

till sidans topp

Dagarna före valdagen

Ca 50 dagar före

Utlandsröstkort sänds till väljare som har utvandrat och som bara har rösträtt i riksdagsvalet.

45 dagar före

Brevröst får göras i ordning och skickas från utlandet.

30 dagar före

Samtliga partier ska senast ha föranmält sitt deltagande i valet (gäller från och med valet 2018).

Rösträtten bestäms efter de uppgifter om folkbokföring som finns i skatteverkets register.

Sista datum för utlandssvenskar som varit utvandrade i mer än 10 år att lämna in anmälan till skattemyndigheten om de vill tas upp i röstlängden.

24 dagar före

Svenska ambassader och konsulat får börja ta emot röster.

Första dagen som budröst får göras i ordning.

18 dagar före

Väljare som är bosatta i Sverige bör ha fått sitt röstkort.

Förtidsröstningen startar.

till sidans topp

12 dagar före

Om väljaren tycker att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter finns det möjlighet att skriftligen begära rättelse hos länsstyrelsen. Begäran ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den här dagen.

2 dagar före

Sista dag för kandidater att samtycka till kandidatur (gäller inte de kandidater som redan i april anmälts av partier med registrerad partibeteckning, se ovan.)

Dagen före

Länsstyrelsen ska senast den här dagen meddela tid och plats för den slutliga sammanräkningen.

Röster som tagits emot på svenska ambassader och konsulat bör vara framme hos Valmyndigheten.

Valdagen

Vallokalerna är öppna mellan kl. 08:00 och 20:00. På vissa ställen har man kortare öppettider. Tiderna står på röstkortet.

Klockan 20:00 avslutas röstningen och rösterna börjar räknas i vallokalen. Riksdagsvalet räknas först, sedan kommunfullmäktigvalet och sist landstingsfullmäktigvalet. Resultaten från valnatten är preliminära.

Dagarna efter valdagen

Dagen efter

Sista dag som en brevröst kan tas emot hos Valmyndigheten.

Länsstyrelsen börjar den slutliga rösträkningen. Då räknas även personrösterna. Riksdagsvalet räknas först, sedan kommunfullmäktigvalet och sist landstingsfullmäktigvalet.

Onsdagen efter

På onsdagen efter valdagen räknar kommunernas valnämnder sena förtidsröster. Vid behov kan räkningen förlängas till torsdagen. De räknade rösterna lämnas till länsstyrelsen så att rösterna kan räknas även under den slutliga rösträkningen.

Inom 10 dagar efter det att valet avslutats

Den som vill överklaga valet ska senast tio dagar efter det att valet avslutades lämna in en skrivelse till den myndighet som har fattat beslut om valresultatet. Riksdagsvalet avslutas genom att Valmyndigheten meddelar resultatet i Post- och Inrikes Tidningar. Kommun- och landstingsvalen avslutas genom att länsstyrelsen i sina lokaler lägger fram protokollen för granskning.

till sidans topp