Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Valmyndigheter

Valmyndigheten

Valmyndigheten ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar.

Valmyndigheten utvecklar och underhåller IT-stödet för hela valadministrationen. I uppgifterna framgår också att framställa röstlängder, röstkort, valsedlar och annat valmaterial.

Efter valen fördelar Valmyndigheten mandaten mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda vid riksdagsval och val till Europaparlamentet.

Läs mer här om Valmyndighetens uppgifter vid och mellan val

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om valdistrikt, svarar för den slutliga rösträkningen i alla val och fastställer resultaten vid kommun- och landstingsfullmäktigvalen. Länsstyrelsen är dessutom ansvarig för utbildningen av valnämnderna i de kommuner som ligger inom länet.

Valnämnden

Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Valnämnden har hela ansvaret för genomförandet av röstning inom kommunen. De utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt ser till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen och eventuellt torsdagen i veckan efter valdagen. Kommunen svarar för kostnaderna för röstmottagare och vallokaler.
Valprövningsnämnden

Valprövningsnämnden avgör beslut som överklagats. Nämnden består av sju ledamöter. Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare och får inte samtidigt vara riksdagsledamot. Riksdagen utser ledamöterna.