Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Bedömning av valsedlar

Det är länsstyrelsen som i den slutliga rösträkningen bedömer alla valsedlar.

Nyheter från 2018 års val

Nya regler kring bedömning av valsedlar gäller från och med 2018 års val. Det är i kort dessa regler som är nya:

 • Endast röster på partier som anmält deltagande i valet räknas som giltiga röster.
 • Kandidater måste samtycka för att kunna bli invalda.
 • Partisymboler får förekomma på valsedlarna.

Ogiltiga valsedlar är oftast blanka

En valsedel måste innehålla ett partinamn för att räknas som en giltig röst. Om en valsedel saknar partinamn eller partiet inte anmält deltagande till det valet räknas den som en ogiltig valsedel. Detsamma gäller om en valsedel har fler än ett partinamn eller har kännetecken som är ditsatta med avsikt att identifiera väljaren.

Alla ogiltiga valsedlar räknas och redovisas i valresultatet. De flesta ogiltiga valsedlar är blanka. Blanka valsedlar och valsedlar med partier som inte anmält deltagande i val räknas som ogiltiga eftersom de inte ska vara med i mandatfördelningen. Antalet blanka valsedlar särredovisas i valresultatet.

Om det ligger två (eller flera) valsedlar i samma kuvert och de har olika partinamn blir det en ogiltig röst.
Blanka valsedlar används också av väljare för att skriva ett partinamn på. Då blir valsedeln giltig och räknas som en röst på det partiet som står på valsedeln om partiet anmält deltagande i valet.

Två personkryss räknas som en röst på partiet

I vissa fall ska länsstyrelsen bortse från alla kandidatnamn på valsedeln:

 • Om väljaren kryssat för två eller flera kandidater.
 • Om personröstmarkeringen kan ha gjorts maskinellt.
 • Om ordningen mellan namnen inte framgår klart.
 • Om det ligger två (eller flera) valsedlar i samma kuvert med samma partibeteck­ning men med olika kandidatlistor eller olika personröstmarkeringar.
 • Om det för ett parti med anmälda kandidater i riksdagsvalet använts en av partiets valsedlar med kandidater som är anmälda i en annan valkrets.

Valsedeln blir då en giltig röst för partiet och länsstyrelsen bedömer valsedeln som om inga kandidater fanns med på valsedeln.

Vissa kandidater ska bortses ifrån

I vissa fall ska länsstyrelsen bortse från ett eller flera kandidatnamn på valsedeln:

 • Om kandidaten inte är valbar. (Det kontrolleras mot uppgifterna i folkbokföringen på valdagen.)
 • Om kandidaten inte samtyckt till kandidaturen.
 • Om ett namn skrivits till på en valsedel för ett parti som registrerat partibeteckning och anmält kandidater.
 • Om ett kandidatnamn som inte är anmält tryckts på en valsedel för ett parti som registrerat sin partibeteckning och anmält kandidater.

En strykning påverkar inte

Om ett kandidatnamn strukits över på en valsedel räknas namnet ändå. Strykningar påverkar alltså inte ordningen mellan kandidaterna på en valsedel.