Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Räkning och valresultat

Nyheter från 2018 års val

Nya regler om rösträkning och mandatfördelning gäller från och med 2018 års val. I korthet handlar de nya reglerna om det här:

  • Reglerna för mandatfördelning ändras i syfte att få ett mer riksproportionellt valresultat. Första divisorn sänks från 1,4 till 1,2 och återföring av mandat införs.
  • Utjämningsmandat införs i val till kommunfullmäktige.
  • Endast röster på partier som anmält deltagande i valet räknas som giltiga röster.
  • Kandidater måste samtycka för att kunna bli invalda.
  • Partisymboler får förekomma på valsedlarna.
  • Småpartispärr införs vid val till kommunfullmäktige, 3 % för valkretsindelade kommuner och 2 % för ej valkretsindelade kommuner.
  • Valnämndens preliminära rösträkning som sker på onsdagen kan förlängas till torsdagen.

Läs mer om de nya reglerna nedan och i resterande texter om Räkning och valresultat. De nya reglerna gäller inte för ett eventuellt extraval innan 2018.

1. Ett preliminärt valresultat i två steg

Valnatten: ett första preliminärt valresultat

När röstningen avslutas på valdagen kl 20.00 (kl. 21.00 vid val till Europaparlamentet) börjar röstmottagarna i varje vallokal räkna röster. Resultatrapporteringen för varje valdistrikt kan följas på www.val.se.

När flertalet vallokaler är klara med sin räkning av rösterna i riksdagsvalet gör Valmyndigheten en preliminär mandatfördelning mellan partierna. Tidpunkten för en preliminär mandatfördelning för riksdagsvalet på valnatten är beroende av den tid det tar att räkna rösterna i vallokalerna. Vid tidigare val har en preliminär mandatfördelning för riksdagsvalet kunnat göras mellan klockan 22.00 och 23.00 på valnatten.

Läs mer om räkningen och resultat på valnatten

Efter valnämndens räkning: ett uppdaterat preliminärt valresultat inklusive alla förtidsröster

De förtidsröster som inte hunnit fram till vallokalerna under valdagen räknas en första gång hos kommunerna. Denna räkning kallas valnämndens preliminära rösträkning och startar onsdagen efter valdagen.

Läs mer om valnämndens preliminära rösträkning

2. Ett slutligt valresultat

Alla röster som räknats en första gång, antingen i vallokalerna på valnatten eller vid valnämndens preliminära rösträkning, transporteras till länsstyrelserna. Där räknas rösterna en gång till, och räkningen kallas den slutliga rösträkningen.

Måndag efter valdagen: Slutlig rösträkning påbörjas

Måndagen efter valdagen påbörjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Nu redovisas antal röster för alla partier och även personröster. Resultatet av räkningen redovisas löpande på www.val.se.

Läs mer om den slutliga räkningen

Valresultatet för riksdagen

Riksdagsvalet räknas först. När räkningen av alla röster till riksdagen är klar görs mandatfördelningen mellan partierna och ledamöter och ersättare utses. Det slutliga resultatet för riksdagsvalet beräknas vara fastställt i slutet av veckan.

Valresultaten för kommun- och landstingsfullmäktige

När riksdagsvalet är färdigräknat påbörjas den slutliga rösträkningen av rösterna för valen till kommunfullmäktige. Därefter räknas rösterna för valen till landstingsfullmäktige. Länsstyrelserna fastställer resultaten för dessa val.

Räkningen är offentlig

All rösträkning är offentlig och vem som helst kan komma och titta hur det går till.

Läs mer om offentlighet och valobservation

Direktrapportering på webben

Resultaten av alla räkningar uppdateras löpande på Valmyndighetens webbplats www.val.se.