Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Slutlig rösträkning och slutligt valresultat

Måndagen efter valdagen börjar den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen. Valet till riksdagen räknas först, sedan valet till kommunfullmäktige och sist valet till landstingsfullmäktige. Räkningen är offentlig.

Nyheter från 2018 års val

Nya regler om rösträkning och mandatfördelning gäller från och med 2018 års val. I korthet handlar de nya reglerna om det här:

  • Reglerna för mandatfördelning ändras i syfte att få ett mer riksproportionellt valresultat. Första divisorn sänks från 1,4 till 1,2 och återföring av mandat införs.
  • Utjämningsmandat införs i val till kommunfullmäktige.
  • Endast röster på partier som anmält deltagande i valet räknas som giltiga röster.
  • Kandidater måste samtycka för att kunna bli invalda.
  • Partisymboler får förekomma på valsedlarna.
  • Småpartispärr införs vid val till kommunfullmäktige, 3 % för valkretsindelade kommuner och 2 % för ej valkretsindelade kommuner

Alla partiers röster räknas och särredovisas

Länsstyrelsen bedömer och räknar alla rösterna en gång till. De räknar och särredovisar antalet röster för alla partier som anmält deltagande i val. Valmyndigheten och länsstyrelserna använder de preliminära siffrorna från valnatten och valnämndens uppsamlingsräkningar som kontroll vid den slutliga rösträkningen.

Läs mer här om hur länsstyrelsen bedömer valsedlar

Personröster räknas och redovisas

Länsstyrelsen räknar och redovisar också antalet personröster för varje kandidat som samtyckt till kandidatur.

Länsstyrelsen beräknas bli klar med sin rösträkning för valet till riksdagen i slutet av veckan.

Bild från rösträkningen 2002

Detaljbild från rösträkningen hos länsstyrelsen

Mandatfördelning

Läs mer om reglerna för mandatfördelning

Valmyndigheten gör mandatfördelning för riksdagen

När räkningen av alla röster och personröster är klar upprättar länsstyrelserna ett protokoll över rösträkningen. Därefter gör Valmyndigheten en mandatfördelning mellan partierna i riksdagen och utser ledamöter och ersättare. Valmyndighetens nämnd fastställer valresultatet genom ett beslut. Beslutet publiceras på www.val.se.

Länsstyrelsen gör mandatfördelning för kommunerna och landstinget

När rösterna till riksdagen är färdigräknade börjar länsstyrelsen räkna valen till kommunfullmäktige i länet, och efter det valet till landstingsfullmäktige. När räkningen av alla röster och personröster är klar för respektive val gör länsstyrelsen mandatfördelning samt utser ledamöter och ersättare. Länsstyrelsen fastställer valresultatet för varje val genom att protokollet läggs fram för granskning. Detta görs hos varje länsstyrelse. Protokollen publiceras också på www.val.se.

Samtliga resultat brukar vara publicerade cirka 14 dagar efter valdagen.

Jämförelse med tidigare års valresultat

I presentationen av valresultatet visas föregående vals resultat som jämförelse. Dock går det inte att visa jämförande siffror om ett valdistrikt är helt nytt. Uppgift om jämförbarhet kommer att finnas för varje valdistrikt i valpresentationen.

Vad händer med alla valsedlar efter valet?

Valsedlarna sparas hos länsstyrelsen under mandatperioden.