Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Ett första preliminärt valresultat på valnatten

Sverige är indelat i geografiska områden som kallas valdistrikt. I varje valdistrikt finns en vallokal. När röstningen avslutas kl. 20.00 (21.00 vid val till Europaparlamentet) börjar röstmottagarna i varje vallokal med rösträkningen. Räkningen är offentlig.

Först läggs förtidsrösterna ner i valurnan

De röster som räknas i vallokalen är de röster som tagits emot där under valdagen, och de förtidsröster som dittills tagits emot och skickats vidare till vallokalen för att räknas där. De godkända förtidsrösterna (från röstningslokalerna inom landet, från utlandet och brevrösterna) läggs ner i respektive valurna efter att röstkortet har separerats från valkuverten och det markerats i röstlängden att personen röstat.

Valurnan töms och rösterna räknas

När alla förtidsröster lagts ner i valurnan töms en valurna i taget och rösterna räknas. Riksdagsvalet räknas först, sedan kommunfullmäktigvalet och sist landstingsfullmäktigvalet. Personrösterna räknas inte på valnatten.

Urnan töms i vallokalen - från valet 2006
Rösterna upp ur valurnan, sedan öppnas alla valkuvert och valsedlarna räknas.

Direktrapportering på webben

När räkningen är klar rapporteras resultatet till länsstyrelsen per telefon. Resultatet registreras in i Valmyndighetens valdatasystem och visas direkt på Valmyndighetens webbplats.

Endast de stora partierna redovisas på valkvällen

För att röstmottagarna ska hinna räkna fram ett preliminärt valresultat redan på valkvällen har Valmyndigheten och länsstyrelsen i förväg bestämt att endast rösterna för de partier som kan förväntas ta mandat ska räknas och rapporteras.

De mindre partierna som anmält deltagande i valet räknas ihop i gemensam bunt som "övriga partier". Dessa partiers röster räknas och redovisas var för sig vid den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen.

En preliminär mandatfördelning görs på valnatten

När flertalet vallokaler är klara med sin räkning görs en preliminär mandatfördelning mellan partierna.

Jämförelse med tidigare års valresultat

I presentationen av valresultatet visas föregående vals resultat som jämförelse. Dock går det inte att visa jämförande siffror om ett valdistrikt är helt nytt. Uppgift om jämförbarhet kommer att finnas för varje valdistrikt i valpresentationen.

Sedan skickas rösterna till länsstyrelsen

När räkningen är klar läggs valsedlarna in i speciella säkerhetspåsar som klistras igen och överlämnas till valnämnden i kommunen. Valnämnden ser till att rösterna från vallokalerna så snart som möjligt transporteras till länsstyrelsen.

Läs mer om länsstyrelsens rösträkning

Men de sena förtidsrösterna då?

På onsdagen efter valdagen påbörjar valnämnden räkningen av de förtidsröster som inte hunnit fram till vallokalen under valdagen. När valnämndens räkning är klar transporteras också dessa röster till länsstyrelsen.

Läs mer om det uppdaterade preliminära resultatet här

Kommunal folkomröstning

I de fall det hålls en kommunal folkomröstning rapporteras inte resultatet vidare till Valmyndigheten. Kommunen ansvarar redovisningen av detta resultat.