Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Rösta på parti och person

Nyheter från 2018 års val

Nya regler om partier, kandidater och valsedlar gäller från och med 2018 års val:

  • Endast röster på partier som anmält deltagande i valet räknas som giltiga röster.
  • För att kunna bli invald måste en kandidat i förväg ha samtyckt till kandidatur.

Rösta på parti

Om du bara vill rösta på partiet men avstå från att personrösta kan du antingen

  • rösta med en valsedel med enbart partiets namn (en så kallad partivalsedel),
  • skriv partiets namn på den blanka
  • rösta med en valsedel med parti- och kandidatnamn (en så kallad namnvalsedel) men inte kryssa för en kandidat, eller
  • skriva partiets namn på en blank valsedel.

Läs mer om valsedlar här

Personrösta

Om du vill att någon särskild kandidat på partiets valsedel ska bli vald kan du personrösta på den kandidaten. Du får bara personrösta på en kandidat. Att personrösta är din möjlighet att kunna påverka ordningsföljden mellan kandidaterna. Det är i första hand personrösterna som avgör vem som blir vald. Men för att bli vald på personröster krävs ett visst antal personröster. Ingen kandidat är genom sin placering på valsedeln garanterad att bli vald.

Vilken kandidat du kan personrösta på beror på om partiet har anmält sina kandidater eller inte. Att partiet anmäler sina kandidater innebär att partiet skyddar sin kandidatlista från att väljare själva kan nominera kandidater. På namnvalsedeln finns en text där det framgår hur du kan personrösta.

Läs mer om valsedlar här

Du kan personrösta på två olika sätt:

1. Kryssa för en kandidatpersonrösta geonom att kryssa för en kandidat

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för kandidatens namn på valsedeln. Kryssa kan du göra oavsett om partiet har anmält sina kandidater eller inte.

Inför varje val kan du se alla namnvalsedlar på www.val.se.

Använd rätt namnvalsedel om partiet har anmälda kandiater

Om partiet har anmälda kandidater gäller vissa regler för vilken namnvalsedel du kan använda när du personröstar.

I riksdagsval kan du bara rösta på de kandidater som finns på valsedlar som gäller för din riksdagsvalkrets. Det står längst ner på valsedeln vilken krets valsedeln gäller för. Om du röstar med en namnvalsedel som gäller för en annan valkrets kommer din röst endast bli en röst på partiet. Vissa partier har namnvalsedlar som gäller för alla valkretsar. Längst ner på de namnvalsedlarna kan det t.ex. stå "Hela landet". De namnvalsedlarna kan du använda om du vill personrösta, oavsett vilken valkrets du hör till.

I valen till kommun- och landstingsfullmäktige ska du använda en namnvalsedel som gäller för din kommun respektive ditt landsting. Om du personröstar på en kandidat som ställer upp i en annan valkrets än den du bor i räknas det som en giltig personröst. Om du personröstar på en person som kandiderar i en annan kommun eller annat landsting kommer din röst endast bli räknad som en röst på partiet.

Det är partierna själva som lägger ut namnvalsedlar. Förtidsröstar du på annan ort och vill personrösta får du själv se till att du har de namnvalsedlar som gäller för dig.

Om du personröstar på en kandidat som står på en namnvalsedel som inte gäller för den riksdagsvalkrets, kommun eller landsting där du bor bedöms din röst vid sammanräkningen som en röst för partiet. Det blir ingen giltig personröst.

Läs mer om bedömning av valsedlar här

2. Skriv till kandidatnamnpersonrösta genom att skriva kandidatens namn på blank valsedel

För de partier som inte har anmält sina kandidater kan du personrösta genom att själv skriva till namn på valsedeln. Du kan skriva till namn på en namnvalsedel, en partivalsedel eller en blank valsedel. På den blanka valsedeln måste du också skriva partinamnet.

Läs mer om kandidater och samtycke

Lista på vilka partier som registrerat partibeteckning

Vem blir invald?

För att en kandidat ska kunna bli invald måste denne i förväg ha samtyckt till kandidatur. Detta gäller oavsett om kandidaten är tryckt på en valsedel där partierna bestämt namnen, eller om väljaren skriver till ett namn.

Läs mer om spärrar och mandatfördelning

Kan man stryka en kandidat?

I och med att möjligheten att personrösta infördes 1997 bestämdes att strykningar inte längre skulle räknas. Valsedeln blir inte ogiltig om du stryker över eller stryker under en kandidat.

Läs mer om bedömning av valsedlar här

Upp till toppen av sidan