Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Medborgarinitiativ

Kontakt

Lagar och regler

Medborgarinitiativ

Från och med den 1 april 2012 kan medborgare i den Europeiska unionen genomföra ett så kallat medborgarinitiativ för att uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram ett lagförslag. Du kan läsa mer om medborgarinitiativet på Europeiska kommissionens hemsida för medborgarinitiativ. Där finns information om vilka regler som gäller för att starta och delta i ett initiativ.

Europeiska kommissionens hemsida för medborgarinitiativ

Valmyndigheten kontrollerar och intygar

I varje EU-land ska en myndighet kontrollera och intyga stödförklaringar för medborgarinitiativ. I Sverige har Valmyndigheten utsetts att göra detta arbete.

Uppdraget innebär att först kontrollera antalet giltiga stödförklaringar som kommer från unionsmedborgare från Sverige. Det är den grupp som organiserat ett medborgarinitiativ, den så kallade medborgarkommittén, som ska lämna in stödförklaringarna till Valmyndigheten. Om du vill stödja ett initiativ ska du lämna din stödförklaring till medborgarkommittén.

När kontrollerna avslutats ska Valmyndigheten utfärda ett intyg till medborgarkommittén som visar antalet giltiga stödförklaringar som kommer från unionsmedborgare från Sverige. Intyget ska användas för att visa EU-kommissionen hur stort stödet har varit.

Med unionsmedborgare från Sverige menas den som är medborgare i ett EU-land och som har ett svenskt personnummer. Det är bara dessa personers stödförklaringar som ska kontrolleras av Valmyndigheten. Stödförklaringar från unionsmedborgare från ett annat EU-land kontrolleras av myndigheten i det landet.

Lista över ansvariga myndigheter i andra EU-länder