Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Medborgarinitiativ

Kontakt

Lagar och regler

Kontaktinformation

Europeiska Kommissionen

På Europeiska kommissionens hemsida om medborgarinitiativet får du mer information om medborgarinitiativ. Där finns också kontaktuppgifter.

Europeiska kommissionens hemsida för medborgarinitiativ

Du kan också vända dig till Europeiska kommissionen i Sverige.

Europeiska kommissionen i Sverige

Valmyndigheten

För frågor som rör Valmyndighetens uppdrag, se länk till Valmyndighetens kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Datainspektionen

Datainspektionen har ett uppdrag att utfärda intyg för system för elektronisk insamling av stödförklaringar.

Om datainspektionens uppdrag