Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Medborgarinitiativ

Kontakt

Lagar och regler

Lagar och förordningar

Samtliga lagar och förordningar som nämns nedan finns på Europeiska kommissionens hemsida för medborgarinitiativ

Europeiska kommissionens hemsida för medborgarinitiativ

Medborgarnas initiativrätt

Medborgarnas initiativrätt fastställs i artikel 11.4 i EU-fördraget.

Särskild förordning om medborgarinitiativet

De regler som gäller för medborgarinitiativet framgår av Europaparlamentets och rådets förordning om medborgarinitiativet. Förordningen heter "Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet". Valmyndighetens uppdrag som behörig myndighet för kontroll och intygande av stödförklaringar regleras i artikel 8(2).

Särskild förordning om insamling via internet

Tekniska specifikationer för system för insamling av stödförklaringar via internet finns närmare beskrivna i en särskild förordning: "Kommissionens förordning (EU) nr 1179/2011 om tekniska specifikationer för system för insamling via internet i enlighet med förordningen om medborgarinitiativet"

Mer information om medborgarinitiativet

På Europeiska kommissionens webbplats om medborgarinitiativ finns mer information om reglerna som gäller för medborgarinitiativ.

Europeiska kommissionens hemsida för medborgarinitiativ