Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Kontakta oss

Telefon:

Växel: 010-57 57 000
Från utlandet: +46 (0) 10-57 57 000
Fax: 010-57 57 020

Adress:

Besöksadress: Fleminggatan 14, Stockholm
Postadress: Box 12191, 10225 Stockholm

Telefon- och besökstider:

Vardagar 9.00 - 11.00 och 13.00 - 15.00.

E-post:

Frågor om val: valet@val.se

Ärenden till Valmyndigheten: registrator@val.se

Offentlighetsprincipen

Alla handlingar som kommer in till Valmyndigheten är allmänna handlingar och blir offentliga enligt offentlighetsprincipen. Handlingar kan t. ex. vara brev och e-post.

Observera att Valmyndigheten inte kan besvara mms som inkommer via e-post. Om du kontaktar oss via mms och vill att vi kontaktar dig måste du i mms:et ange en kontaktuppgift.