Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Logotyper

Valmyndighetens logotyp

Valmyndighetens logotyp

Valmyndighetens logotyp är registrerad som ett varumärke hos Patent- och registreringsverket. Logotypen består av två delar:

  • Det runda symbolmärket på blå botten. (Bilden föreställer tre valsedlar; en ljusblå för val till landstingsfullmäktige, en vit för val till kommunfullmäktige eller Europaparlamentet och en gul för val till riksdagen.)
  • Ordmärket, dvs Valmyndighetens namn i svart text.

Dessa två delar får inte användas separat.

Vid länkning till Valmyndighetens webbplats får logotypen inte användas. Detta för att hindra att det uppstår tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.

Logotypen får inte användas i reklam, marknadsföringssyfte eller partipolitiska sammanhang. Den får endast användas i redaktionella utrymmen i samband med publicering av information om Valmyndigheten. Kontakta i så fall Valmyndigheten för att få logotypen i t.ex. pdf, jpg eller eps.