Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Rapporter

Rapport 2015:1

Erfarenheter från valen 2014-2015

Mot bakgrund av Valmyndighetens erfarenheter och insamlade synpunkter från valen under 2014 och omvalet i Båstad 2015, vill myndigheten i denna rapport lyfta fram ett antal problemområden där såväl lagstiftning som rutiner bör förbättras.

Rapport 2015:1 Erfarenheter från valen 2014-2015 (911 kb)

Ungdomsindikatorer

Återrapportering 2012

Valmyndigheten har uppdrag av regeringen att årligen redovisa antalet avgångna ledamöter i riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Valmyndigheten ska särskilt kommentera hur utvecklingen ser ut för män och kvinnor i åldersgruppen 18-25 år.

Redovisning ungdomsindikatorer, inkl. rättelse

Bilaga 1, riksdagsval 2010, 2013-01-22

Bilaga 2, landstingsfullmäktigeval 2010, 2013-01-22

Bilaga 3, kommunfullmäktigeval 2010, 2013-01-22

Bilaga 4, riksdagsval 2006, 2009-01-26

Bilaga 5, landstingsfullmäktigeval 2006, 2009-01-26

Bilaga 6, kommunfullmäktigeval 2006, 2009-01-26

Ungdomsindikatorer

Återrapportering 2011

Valmyndigheten har uppdrag av regeringen att årligen redovisa antalet avgångna ledamöter i riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Valmyndigheten ska särskilt kommentera hur utvecklingen ser ut för män och kvinnor i åldersgruppen 18-25 år.

Redovisning ungdomsindikatorer

Bilaga 1, riksdagsval 2010, 20120130

Bilaga 2, landstingsfullmäktigeval 2010, 20120130

Bilaga 3, kommunfullmäktigeval 2010, 20120130

Bilaga 4, riksdagsval 2006, 20080123

Bilaga 5, landstingsfullmäktigeval 2006, 20080123

Bilaga 6, kommunfullmäktigeval 2006, 20080123

Rapport 2012:1

Erfarenheter från omvalen den 15 maj 2011

Valmyndigheten har sammanställt erfarenheter från omvalen den 15 maj 2012 i en rapport. Den innehåller Valmyndighetens bedömningar och vissa förslag till förändring eller översyn av valsystemet. Rapporten har överlämnats till regeringen.

Rapport 2012:1 Erfarenheter från omvalen den 15 maj 2011 (363 kb)

till sidans topp

Ungdomsindikatorer

Återrapportering 2010

Valmyndigheten har uppdrag av regeringen att årligen redovisa antalet avgångna ledamöter i riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Valmyndigheten ska särskilt kommentera hur utvecklingen ser ut för män och kvinnor i åldersgruppen 18-25 år.

Rapport ungdomsindikatorer

Bilaga 1, riksdag val 2010, 20110217

Bilaga 2, landstingsfullmäktige val 2010, 20110217

Bilaga 3, kommunfullmäktige val 2010, 20110217

Bilaga 4, riksdag val 2006

Bilaga 5, landstingsfullmäktige val 2006

Bilaga 6, kommunfullmäktige val 2006

Bilaga 7, riksdag val 2006, 20070124

Bilaga 8, landstingsfullmäktige val 2006, 20070124

Bilaga 9, kommunfullmäktige val 2006, 20070124

Bilaga 10, riksdag val 2002

Bilaga 11, landstingsfullmäktige val 2002

Bilaga 12, kommunfullmäktige val 2002

till sidans topp

Rapport 2011:1

Erfarenheter från valen den 19 september 2010

Valmyndigheten har sammanställt erfarenheter från valen den 19 september 2010 i en rapport. Den innehåller Valmyndighetens bedömningar och vissa förslag till förändring eller översyn av valsystemet. Rapporten har överlämnats till regeringen.

Rapport 2011:1 Erfarenheter från valen den 19 september 2010 (485 kb)

Europaparlamentsvalet 2009

För att läsa om Valmyndighetens arbete vid Europaparlamentsvalet 2009, se Årsredovisningen för 2009.

Årsredovisning 2009

Ungdomsindikatorer

Återrapportering 2009

Valmyndigheten har uppdrag av regeringen att årligen redovisa antalet avgångna ledamöter i riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Valmyndigheten ska särskilt kommentera hur utvecklingen ser ut för män och kvinnor i åldersgruppen 18-25 år.

Rapport ungdomsindikatorer

Bilaga 1, riksdag

Bilaga 2, landsting

Bilaga 3, kommunfullmäktige

Komplettering till Bilaga 3, blad 2 - alla kommuner

till sidans topp

Rapport 2007:2

Kunskapsbank om elektronisk röstning

Regeringen har i regleringsbrev för år 2007 uppdragit åt Valmyndigheten att senast den 15 oktober 2007 lämna en rapport om uppbyggnaden av en kunskapsbank med erfarenheter från kommuner som använder elektronisk röstning vid kommunala rådgivande opinionsundersökningar.

Valmyndighetens undersökning av erfarenheterna av e-röstning i kommunerna visar att det ännu inte finns tillräckligt underlag för att upprätta en kunskapsbank såsom det uttrycks i regleringsbrevet.

Rapport 2007:2 Kunskapsbank om elektronisk röstning (157 kb)

Rapport 2007:1

Erfarenheter från valen den 17 september 2006

Valmyndigheten har sammanställt en rapport med erfarenheter från de allmänna valen 2006.

Rapporten behandlar förberedelserna och genomförandet av valet och innehåller bland annat erfarenheter från den nya förtidsröstningen.

Rapport 2007:1 Erfarenheter från valen den 17 september 2006 (851 kb)

till sidans topp

Rapport 2004:3

Erfarenheter från Europaparlamentsvalet 2004

Valmyndigheten har sammanställt en rapport med erfarenheter från valet till Europaparlamentet.

Rapporten behandlar förberedelserna och genomförandet av valet och innehåller bland annat redovisning av utlandsrösterna, poströstningen och informationsinsatserna.

Rapport 2004:3 Erfarenheter från Europaparlamentsvalet (183 kb)

Rapport 2004:2

Informationsinsatser valet till Europaparlamentet 2004

Detta är en sammanställning över de åtgärder som Valmyndigheten planerar för att informera om när, var och hur man kan rösta vid parlamentsvalet den 13 juni 2004.

Rapport 2004:2 Informationsinsatser valet till Europaparlamentet (146 kb)

till sidans topp

Rapport 2004:1

Erfarenheter från folkomröstningen den 14 september 2003

Valmyndigheten har sammanställt en rapport med erfarenheter från den landsomfattande folkomröstningen 2003. Rapporten behandlar bl.a. röstmottagning, valdeltagande och informationsinsatser.

Rapport 2004:1 Erfarenheter från folkomröstningen den 14 september 2003 (180 kb)

Rapport 2003:3

Elektronisk röstning

Rapporten innehåller en kort redogörelse för vissa intressanta försök som pågår med elektronisk röstning samt en sammanfattning av den diskussion som förts inom Valmyndigheten om utvecklingen i Sverige.

Rapport 2003:3 Elektronisk röstning (182 kb)

till sidans topp

Rapport 2003:2

Informationsinsatser folkomröstningen 2003

Detta är en kortfattad sammanställning över de åtgärder som Valmyndigheten planerar för att informera om när, var och hur man kan rösta vid folkomröstningen den 14 september 2003.

Rapport 2003:2 Informationsinsatser folkomröstningen 2003 (138 kb)

Rapport 2003:1

Erfarenheter från valen den 15 september 2002

Valmyndigheten har sammanställt en rapport till regeringen med erfarenheter från de allmänna valen 2002. Rapporten tar upp både bra och mindre bra erfarenheter och ger förslag på förändringar till nästa val. Förutom Valmyndigheten har också länsstyrelserna och kommunerna bidragit med sina synpunkter.

Rapport 2003:1 Erfarenheter från valen 2002 (494 kb)

till sidans topp