Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Upphandlingar

Skatteverket är från och med 1 april 2016 värdmyndighet för Valmyndigheten. Detta innebär bland annat att Skatteverket sköter administrativa och handläggande uppgifter åt Valmyndigheten. I dessa uppgifter ingår bland annat hantering av upphandlingar.

Se aktuella upphandlingar hos Skatteverket