Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Val och folkomröstningar

I menyn till vänster hittar du:

- Kommande val och valresultat från 1998 och framåt

Här finns information om aktuella kommande val och resultat från val och nationella folkomröstningar från 1998 och framåt. Valda ledamöter och ersättare gallras bort från webbplatsen fem år efter mandatperiodens slut.

OBS! Valpresentationerna med valresultat och valsedlar kan innehålla personuppgifter även för personer som inte gett sitt samtycke till att ställa upp som kandidater. Det är en konsekvens av den s.k. fria nomineringsrätten.

- Partiernas valsedlar

Valsedlarna gallras bort från webbplatsen fem år efter mandatperiodens slut.

- Statistik

Valmyndigheten producerar vid val viss statistik, t.ex. avgångna ledamöter, antal tryckta valsedlar och andel förtidsröster.

- Arkiv med information, material och utbildning

För de senaste valen finns valspecifik information som till exempel informationsmaterial och utbildningsmaterial.

Varför finns inte vissa data?

Enligt lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar (SFS 2001:183) ska uppgifter om kandidater i val gallras i databaser senast fem år efter utgången av mandatperiodens slut. Därför gallras valsedlarna bort från webbplatsen.

Mer valstatistik hittar du här

Sammanställningar av resultat för val och folkomröstningar, även äldre än 1998, finns på Statistiska Centralbyråns hemsida. Efter varje val framställer Statistiska Centralbyrån omfattande valstatistik, bl.a. för valdeltagande, nominerade och valda.

Den officiella valstatistiken på www.scb.se

Historisk statistik på www.scb.se

Valforskningsprogrammet vid Statsvetenskapliga Institutionen på Göteborgs Universitet forskar om val och folkomröstningar.

Lokala folkomröstningar hittar du här

Lokala folkomröstningar administreras av respektive kommun eller landsting.

Här finns en förteckning på lokala folkomröstningar.