Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

2003 folkomröstning om Euron

Sammanfattning

Folkomröstningen inföll på söndagen den 14 september 2003.

  • Resultatet blev ett nej till införande av Euron som valuta. Valdeltagandet var 82,6%.
  • 31,5% av väljarna poströstade.
  • 21 816 väljare röstade på någon av de 332 svenska ambassader och konsulat som hade röstmottagning. 29 451 väljare brevröstade.