Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

1999 val till Europaparlamentet

Sammanfattning

Valdagen inföll på söndagen den 13 juni 1999.

  • Valdeltagandet sjönk till 38,8%, i jämförelse med valet till Europaparlamentet 1995 då valdeltagandet var 41,6%.
  • 66% av väljarna utnyttjade möjligheten att lämna en personröst. Detta resulterade i att 14 av Sveriges 22 ledamöter valdes med hjälp av personröster. 2 av dessa 14 ledamöter kryssades förbi partiernas listordning, dvs skulle inte ha blivit valda om inte personvalssystemet funnits.
  • 32,4% av väljarna poströstade.

Valresultat

På Statistiska centralbyråns webbplats kan du hitta valresultat. Se länk till höger.