Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

2004 val till Europaparlamentet

Valpresentationen för val 2004 kan innehålla personuppgifter även för personer som inte gett sitt samtycke till att ställa upp som kandidater. Det är en konsekvens av den s.k. fria nomineringsrätten.

Sammanfattning

Valdagen inföll på söndagen den 13 juni 2004.

  • Valdeltagandet hade sjunkit de två föregående Europaparlamentsvalen och det sjönk även 2004, till 37,9%.
  • 59% av väljarna personröstade och detta ledde till att 14 av Sveriges 19 ledamöter valdes på personröster. 3 av dessa 14 ledamöter kryssades förbi partiernas listordning, dvs. de skulle således inte blivit valda om inte personvalssystemet funnits.
  • 25,2% av väljarna poströstade.
  • 6 301 av väljarna röstade på någon av de 295 svenska ambassader och konsulat som hade röstmottagning. 6 486 väljare brevröstade från utlandet.