Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

2009 Val till Europaparlamentet

Valpresentationen för val 2009 kan innehålla personuppgifter även för personer som inte gett sitt samtycke till att ställa upp som kandidater. Det är en konsekvens av den s.k. fria nomineringsrätten.

Två ytterligare ledamöter i Europaparlamentet

Från den 1 december 2011 ökade Sveriges antal ledamöter i Europaparlamentet från 18 till 20. Valmyndigheten har utifrån valresultatet vid 2009 års val till Europaparlamentet fördelat ytterligare två mandat och fastställt vilka ledamöter och ersättare som blivit valda.

Socialdemokraterna och Piratpartiet fick var sitt ytterligare mandat. Jens Nilsson (S) och Amelia Andersdotter (PP) blev invalda.

Läs protokollet med mandatfördelningen från den 1 december 2011

Se alla nuvarande ledamöter här

Se det slutliga valresultatet vid 2009 års val här

Sammanfattning

Valdagen inföll den 7 juni 2009.

  • Valdeltagandet ökade med nästan 8 procentandelar från 2004 års val, från 37,85 % till 45,53 %.
  • 59,23 % av väljarna valde att personrösta. Detta ledde till att 13 av 18 ledamöter valdes på personröster. 2 av dessa 13 ledamöter kryssades in, dvs skulle inte ha blivit invalda om inte personvalssystemet fanns.
  • 30 % av väljarna förtidsröstade i någon av kommunernas röstningslokaler.
  • 6 972 väljare röstade på någon av de 201 svenska ambassader och konsulat som hade röstmottagning. 10 551 väljare brevröstade från utlandet.

Valobservation

Sverige var en av 15 länder inom den Europeiska Unionen som vid detta val blev föremål för en grupp valobservatörer från OSSE:s (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa) fristående observationsorgan ODIHR. Perioden för observation i Sverige var den 25-30 maj 2009 och fokus på observationen var enligt förstudien främst att observera pan-europeiska processer, t.ex. registrering av röstberättigade EU-medborgare utöver landets egna medborgare, Lissabonfördragets implementering, faktorer som påverkar valdeltagande, informationssatsningar och tidpunkt för publicering av resultat på valkvällen. Dock observerades även ländernas individuella situation gällande valsystem, röstning och regler för partier och media i samband med val.

Valobservationen utmynnade i en samlad rapport för samtliga observerade länder och återfinns på OSSE/ODIHR:s webbplats, se länk till höger.

Kommunala folkomröstningar 7 juni

Samma dag som valet till Europaparlamentet genomförde följande kommuner kommunala folkomröstningar:

Kommun Fråga
Avesta Placering av tågstopp
Borgholm Öland - en kommun
Mörbylånga Öland - en kommun