Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

2005 val till sametinget

Valet till sametinget år 2005 genomfördes för första gången med en ny ansvarsfördelning.

  • Sametingets valnämnd svarade för att upprätta röstlängd och att ordna vallokaler och röstmottagare.
  • Länsstyrelsen i Norrbottens län svarade för rösträkningen och mandatfördelningen och fastställde utgången av valet.
  • Valmyndighetens roll var främst att tillhandahålla ett IT-stöd för valet, utfärda valsedlar, trycka röstlängd och skicka ut röstkort samt vara allmän samordnare.

Sammanfattning

Valet till Sametinget hölls den 15 maj 2005.

  • I val till sametinget är det krav att väljaren själv anmäler sig till röstlängden. 7180 väljare anmälde sig och togs in i röstlängden.
  • Valdeltagandet var 62,9%, dvs 4 514 väljare röstade. Av dessa var 4 röster ogiltiga.
  • Väljarna kunde rösta dels med brev, dels i 15 olika vallokaler som var öppna på valdagen den 15 maj 2005.
  • 79,9% av väljarna personröstade.

Mandatfördelning Sametinget

Parti Röstetal Procent Mandat
Guovssonásti 411 9,11 3
Jakt- och Fiskesamerna 1 361 30,18 9
Min Geaidnu Mijá Gäjnno Mijjen Geajnoe 473 10,49 3
Sámiid Riikkabellodat Samelandspartiet 1 165 25,83 8
Samerna 566 12,55 4
Skogssamerna Vuovdega 534 11,84 4
Ogiltiga 4  
     
Summa avgivna röster 4 514  
Röstberättigade 7 180  
Valdeltagande   62,87