Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

2009 val till sametinget

Sammanfattning

Valet till Sametinget hölls den 17 maj 2009.

  • I val till sametinget är det krav att väljaren själv anmäler sig till röstlängden. 7812 väljare anmälde sig och togs in i röstlängden.
  • Valdeltagandet var 59,2%, dvs 4 623 väljare röstade. Av dessa var 6 röster ogiltiga.
  • Väljarna kunde rösta dels med brev, dels i 17 olika vallokaler som var öppna på valdagen den 17 maj 2009.
  • 78,45 % av väljarna personröstade.