Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

2013 val till sametinget

Sammanfattning

Valet till Sametinget hölls den 19 maj 2013.

  • I val till sametinget är det krav att väljaren själv anmäler sig till röstlängden. Har man anmält sig för ett val finns man med även för kommande val. Sammanlagt 8327 personer fanns i röstlängden inför valet 2013.
  • Valdeltagandet var 54,4%, dvs 4530 väljare röstade. Av dessa var 11 röster ogiltiga.
  • Väljarna kunde rösta dels med brev, dels i 18 olika vallokaler runtom i landet som var öppna på valdagen den 19 maj 2013.
  • 75,35 % av väljarna personröstade.