Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Val till Sametinget den 21 maj 2017

Val till Sametinget hålls vart fjärde år den tredje söndagen i maj. Den 21 maj 2017 är det dags igen.

Vad gör Sametinget? Läs mer på www.sametinget.se.

I valpresentationen publiceras information om vallokaler, röster, statistik och valresultat.

Sametingets valpresentation

Tre myndigheter sköter valet

De administrativa arbetsuppgifterna vid val till Sametinget är uppdelade mellan tre myndigheter:

Sametingets valnämnd

Sametingets valnämnd ansvarar för upprättande av röstlängden samt ordnar vallokaler och valförrättare. Den 20 oktober 2016 var sista dag att anmäla sig till röstlängden inför valet 2017. För frågor om dessa uppgifter hänvisar vi till Sametinget: www.sametinget.se

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvarar för den slutliga sammanräkningen och avgör eventuella överklaganden som gäller den preliminära röstlängden. För frågor om dessa uppgifter hänvisar vi till Länsstyrelsen i Norrbottens län: www.lansstyrelsen.se/norrbotten

Valmyndigheten

Valmyndigheten har ett samordningsansvar för valet och ansvarar bl.a. för röstkort, registrering av grupper, partier och liknande sammanslutningar och deras kandidater, samt tryckning av valsedlar.

Vad säger lagen

Valet till Sametinget regleras i

sametingslagen (SFS 1992:1433)

förordning (SFS 2008:1280) om val till Sametinget

samt i

Valmyndighetens författningssamling (2012:1)