Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

1998 val till riksdag, kommun och landsting

Sammanfattning

Valdagen inföll på söndagen den 20 september 1998.

  • Valdeltagandet sjönk till 81,4% från 1994 års 86,6%.
  • Ett nytt inslag i valet var möjligheten att personrösta. 30 procent av väljarna valde att lämna en personröst. Detta ledde till att 87 av ledamöterna personvaldes. 12 av de 87 ledamöterna kryssades förbi partiernas listordning, dvs skulle inte blivit invalda om inte personvalssystemet funnits.
  • 31,2% av väljarna poströstade.