Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

2002 val till riksdag, kommun och landsting

Sammanfattning

Valdagen inföll på söndagen den 15 september 2002.

  • Valdeltagandet i valet till riksdagen sjönk till 80,1%. I 1998 års val var valdeltagandet 81,4%.
  • I riksdagsvalet valde 26% att personrösta. Detta ledde till att 86 ledamöter valdes på personröster. 10 av dessa 86 kryssades förbi partiernas listordning, och skulle således inte ha valts om inte personvalssystemet funnits.
  • 29,8% av väljarna poströstade.
  • 19 045 väljare valde att rösta på någon av de 319 svenska ambassaderna eller konsulaten i utlandet som hade röstmottagning. Dessutom kunde väljarna för första gången välja att brevrösta från utlandet. 18 318 väljare valde att brevrösta.