Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

2006 val till riksdag, kommun och landsting

Valpresentationen för val 2006 kan innehålla personuppgifter även för personer som inte gett sitt samtycke till att ställa upp som kandidater. Det är en konsekvens av den s.k. fria nomineringsrätten.

Sammanfattning

Valdagen inföll den 17 september 2006.

  • Valdeltagandet ökade med nästan 2 procentandelar från 2002 års val, från 80,1% till 81,9%.
  • 22% av väljarna valde att personrösta. Detta ledde till att 57 ledamöter valdes på personröster. 6 av dessa 57 ledamöter kryssades in, dvs skulle inte ha blivit invalda om inte personvalssystemet fanns.
  • 31,8% av väljarna förtidsröstade i någon av kommunernas röstningslokaler.
  • 23 537 väljare röstade på någon av de 294 svenska ambassader och konsulat som hade röstmottagning. 24 432 väljare brevröstade från utlandet.