Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

2010 val till riksdag, kommun och landsting och
2011 omval

Valpresentationen

Valresultatet, statistik, valsedlar, röstningslokaler m.m. presenteras i valpresentationen*.

Valpresentationen för val 2010

*Valpresentationen för val 2010 kan innehålla personuppgifter även för personer som inte gett sitt samtycke till att ställa upp som kandidater. Det är en konsekvens av den s.k. fria nomineringsrätten.

Sammanfattning

Valdagen inföll den 19 september 2010.

  • Valdeltagandet i riksdagsvalet ökade med 2,64 procentandelar från 2006 års val, från 81,99 % till 84,63 %.
  • 25,08 % av väljarna i riksdagsvalet valde att personrösta. Detta ledde till att 59 av 349 ledamöter valdes på personröster. 11 ledamöter skulle inte ha blivit invalda om inte personvalssystemet fanns.
  • 39,4 % av väljarna förtidsröstade i någon av kommunernas röstningslokaler. Motsvarande siffror för valet 2006 var 31,8 %.
  • 30 869 väljare röstade på någon av de 239 svenska ambassader och konsulat som hade röstmottagning. 36 193 väljare brevröstade från utlandet.

Nuvarande och avgångna ledamöter

Varje dygn uppdateras uppgifterna om vilka som är aktuella ledamöter och vilka som har avgått

Omval

Valprövningsnämnden beslutade att det skulle genomföras omval i Örebro och Västra Götaland. Läs mer under respektive meny till vänster.

Valobservation

Inför valet 2010 genomförde OSSE/ODIHR en s.k. Needs Assessment Mission i Sverige för att utreda om det fanns ett behov att sända valobservatörer vid valet 2010. Utredningen, som finns att läsa i sin helhet genom länken till höger, anger att OSSE/ODIHR inte rekommenderade någon val-relaterad observation för de allmänna valen den 19 september 2010.

Kommunala folkomröstningar 19 september

Samma dag som valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige genomförde följande kommuner kommunala folkomröstningar:

Kinda Försäljning av Villa Björksund
Lidköping Stadsbibliotekets placering