Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

2014 riksdag, kommun och landsting

Valresultat

I valpresentationen* kan du se valresultatet:

Slutligt valresultat

Valpresentationen för val 2014 kan innehålla personuppgifter även för personer som inte gett sitt samtycke till att ställa upp som kandidater. Det är en konsekvens av den s.k. fria nomineringsrätten.

Sammanfattning

Valdagen inföll den 14 september 2014.

  • Valdeltagandet ökade med 1,18 procentandelar från 2010 års val, från 84,63% till 85,81%.
  • 24,58% av väljarna valde att personrösta i valet till riksdagen. Motsvarande siffra 2010 års val var 25,08%.
  • 2 672 615 väljare (ca 42% av väljarna) förtidsröstade i någon av kommunernas röstningslokaler. Motsvarande siffra 2010 års val var 39,4%.

Omval och omräkningar

Valresultat överklagades och Valprövningsnämnden beslutade om ett omval och fyra omräkningar.

Läs mer om omvalet i Båstad och omräkningarna

Nuvarande och avgångna ledamöter

Varje dygn uppdateras uppgifterna om vilka som är aktuella ledamöter och vilka som har avgått

Kommunala folkomröstningar 14 september

Samma dag som allmänna valen genomförde följande kommuner kommunala folkomröstningar:

Kommun Fråga
Tjörn Anläggande av simhall
Bengtsfors Bildandet av gemensam Dalslandskommun
Botkyrka   Delning av kommunen
Göteborg
Trängselskatt
Ljusnarsberg
Kommunens namn
Upplands Väsby
Översiktsplan för Nordvästra Väsby