Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Omval i Båstad den 10 maj 2015

Sammanfattning

Valdagen för omvalet till kommunfullmäktige i Båstads kommun inföll den 10 maj 2015.

  • Valdeltagandet i minskade från 2010 års val, från 83,18 % till 63,60 %.
  • 39,35 % av väljarna i riksdagsvalet valde att personrösta.
  • 2831 väljare, dvs 37,5 % av väljarna förtidsröstade i någon av kommunernas röstningslokaler. Förtidsröstning ordnades i 16 kommuner utanför Båstad.

Varför blev det omval i Båstad?

Länsstyrelsens beslut att fastställa valresultatet i Båstads kommun vid valet till kommunfullmäktige 2014 överklagades. Valprövningsnämnden fann att det i samband med den preliminära rösträkningen i en vallokal i Båstads kommun inte gått till på det sätt som föreskrivs i vallagen. Valprövningsnämnden bedömde att felet har inverkat på valutgången och förordnade att omval skulle ske i kommunen. Felet gick inte att rätta till genom ny sammanräkning eller någon annan mindre ingripande åtgärd. Därför beslutade Valprövningsnämnden den 17 december 2014 att det skulle hållas omval i Båstad. 

Datumet för omvalet beslutades av Valmyndigheten i samråd med Länsstyrelsen Skåne.

Läs Valprövningsnämndens beslut här

Nuvarande och avgångna ledamöter

Varje dygn uppdateras uppgifterna om vilka som är aktuella ledamöter och vilka som har avgått