Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Beslut om omval och förnyade sammanräkningar

Efter valet 2014 kom det in 65 överklaganden, varav 19 överklaganden som gällde riksdagsvalet och 46 överklaganden som gällde kommun- och landstingsfullmäktigevalen. Överklagandena prövades av Valprövningsnämnden.

I fem fall fann Valprövningsnämnden att de avvikelser som förekommit sannolikt påverkat valresultatet. Valprövningsnämnden beslutade om ett omval i en kommun, och i fyra fall att det ska hållas förnyade sammanräkningar. I de flesta av fallen beslutade Valprövningsnämnden om avslag.

Omval till kommunfullmäktige i Båstad

Läs mer om omvalet i Båstad

Förnyade sammanräkningar

Valprövningsnämnden har beslutat att följande förnyade sammanräkningar ska genomföras:

 • Länsstyrelsen i Dalarna ska genomföra göra förnyade sammanräkningar i samtliga kommuner i Dalarnas län avseende valsedlar med tillskrivna namn för partier som erhållit mandat och som inte anmält kandidater enligt 2 kap. 9 § vallagen.
  Läs Valprövningsnämndens beslut
 • Länsstyrelsen i Stockholm ska genomföra förnyad sammanräkning avseende Sverigedemokraterna i valkretsen Sigtuna Första.
  Läs Valprövningsnämndens beslut
 • Länsstyrelsen i Stockholm ska genomföra förnyad sammanräkning avseende Sverigedemokraterna i valkretsen Nacka Västra.
  Läs Valprövningsnämndens beslut
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska genomföra en förnyad sammanräkning avseende Kristdemokraterna i valkretsen Skaraborg/Västra Götalands östra.
  Läs Valprövningsnämndens beslut

De förnyade sammanräkningarna genomfördes av länsstyrelsen i respktive län under vecka 8, 2015.

Resultat och protokoll från de förnyade sammanräkningarna finns i valpresentationen för valen 2014.

Se valpresentationen för valen 2014

Överklagande gällande riksdagsvalet

Valprövningsnämnden beslutade om avslag i samtliga överklaganden gällande riksdagsval.

Läs alla Valprövningsnämndens beslut

Vad gällde överklagandena för riksdagsvalet?

Överklagandena kungjordes den 8 oktober i Post- och Inrikes Tidningar.

 1. Felaktig information i vallokaler då valsedlar tagit slut, Lidköpings kommun
 2. Nekad att personligen lägga valkuverten i valurnorna, Järfälla kommun
 3. Valet har inte varit demokratiskt och valutgången har inte varit representativt, Östersunds kommun
 4. Ett partis valsedlar var gömda bakom ett annat partis valsedlar, Tranås kommun
 5. Nekad att rösta på grund av att namnet redan var avprickat i röstlängden, Mölndals kommun
 6. Röstmottagningsställe hade öppet efter klockan 20.00 på valdagen vilket möjliggjorde taktikröstning, Göteborgs kommun
 7. 145 oräknade röster, Piteå kommun
 8. Förhindrad att ta valsedlar i avskildhet, Växjö kommun
 9. Personröst ej registrerad, Tjörns kommun (överklagandet har återkallats)
 10. Nekad att rösta på grund av att namnet redan var avprickat i röstlängden, Partille kommun
 11. Nekad att rösta på grund av att namnet redan var avprickat i röstlängden, Malmö kommun
 12. Nekad att rösta på grund av att namnet redan var avprickat i röstlängden, Helsingborgs kommun
 13. Bristande ordning på röstmottagningsställe, Borlänge kommun
 14. 145 oräknade röster, Piteå kommun
 15. Parti nekat att lägga ut sina valsedlar i vallokaler, Halmstads kommun
 16. Brister i valhemligheten, Stockholms kommun
 17. Felaktig registrering av partibeteckning, Linköpings kommun/Östergötlands län
 18. Lycksele kommun
 19. 145 oräknade röster, Piteå kommun